| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

O fakultě

Základní informace

Základní informace

V  roce 1952 byla ustavena Agronomická fakulta jako jedna z fakult nově založené samostatné Vysoké školy zemědělské. Od té doby plnila svoji funkci hlavního pracoviště pro vzdělávání a přípravu zemědělských odborníků nejen do provozů, ale i do výzkumných ústavů a do státních orgánů.
V roce 2005 došlo v souladu s rozšiřováním jejích aktivit k jejímu přejmenování na Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Fakulta tím chtěla vyjádřit svůj posun od čistě zemědělsky orientované vzdělávací instituce k šíře koncipovanému studijnímu i vědecko výzkumnému zaměření moderní univerzity.
V současné době již byl na fakultě dokončen přechod ke třístupňovému systému studia. Fakulta tedy nabízí bakalářské studijní programy profesní (Fytotechnika, Zahradnictví, Zootechnika) i teoretické (Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova; Udržitelné využívání přírodních zdrojů). Dalším stupněm je magisterské studium, které nabízí specializované programy Zootechnika, Fytotechnika, Rostlinolékařství, Zahradnictví, Genové technologie a šlechtění, Rozvoj  venkova a zemědělství, Kvalita a zpracování zemědělských produktů, Péče o biosféru, Hodnocení a ochrana půdy a anglicky vyučovaný mezinárodní program Natural Resources and Environment.
Posledním stupněm je pak studium doktorské v programech Fytotechnika, Zootechnika, Zemědělská specializace  . Představuje specializační výběrové studium a je určeno pro absolventy magisterského studia s výborným prospěchem.

Absolventi fakulty pracují jako manažeři v oblasti zemědělství, zahradnictví, chovu zvířat (nejen hospodářských), v ochraně a využití přírodních zdrojů, včetně využití a zpracování odpadů. Jsou zaměstnáváni jako poradci, ve státní administrativě, ve výzkumných ústavech i v rezortu školství.
 
page foot