| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Ostatní pracoviště

Demonstrační a výzkumná stanice Troja

Informace

Informace

Kontakt
Vedoucí:
Photo/Foto: Kubíček Marek, Bc.
Informace
Demonstrační a výzkumná stanice v Troji – Podhoří zůstává nadále začleněna pod katedrou zahradnictví (KZ). Do 1. 9. 2008 patřila pod katedru zahradnictví a krajinářské architektury FAPPZ ČZU v Praze. Ta byla rozdělena na dvě nové katedry: katedru zahradnictví a katedru zahradní a krajinné architektury.

Součást organizační jednotky:

KZ (katedra zahradnictví) 21 340 (Troja 21 341)
Vedoucí, kontaktní adresa, telefon:

PS katedry zahradnictví
Podhoří 6, 171 00 Praha 7 - Troja

Marek Kubíček
mobil: 776335515
pracoviště: V Podhoří č. 6, Praha 7 – Troja
tel.: 224386315Celkový počet pracovních míst:

V současné době je na pracovišti zaměstnán jeden technik na plný úvazek jako vedoucí stanice, jedna technička a jedna pomocná síla se zkrácenými pracovními úvazky.Historie, poslání stanice, současný stav:

Stanice v Troji byla převzata od ÚKZÚZ v roce 1955 a předána do užívání katedře rostlinné výroby pro pěstování speciálních plodin. V roce 1959, kdy byla od katedry rostlinné výroby oddělena katedra šlechtění a zahradnictví, byla stanice předána této nově vytvořené katedře a později převzata samotnou katedrou zahradnictví.
Pokusná a demonstrační stanice má oplocenou plochu 50 763 m2, z toho je vedeno 2577 m2 jako plocha zastavěná a 48 186 m2 jako plocha ostatní. Stanice leží na pravém břehu Vltavy a sousedí s Pražskou zoologickou zahradou a Pražskou botanickou zahradou (PBZ) v Troji.
Na stanici začátkem 90. let pracovalo 4 až 5 stálých zaměstnanců, provoz byl dotován, v současné době je prakticky bez dotací. V té době fungoval podnikový (vlastní) přívoz, který usnadňoval dopravu ze školy na stanici (nyní přívoz obnoven v rámci MHD). Vltava sloužila také pro závlahu, která byla schopna zalít v poměrně krátké době větší část zahrady. Dnes se zavlažuje převážně z vlastní studny na pracovišti.
Na stanici se pěstuje polní zelenina a brambory na ploše cca 1 ha, 0,5 ha tvoří sad broskvoní a třešní (obojí přestárlé) – v likvidaci, necelý 0,2 ha představuje výsadba jabloní, na výměře 0,15-0,2 ha je školka růží ve dvouletém cyklu. Od roku 2006 bylo na menší ploše zavedeno ekologické pěstování. V současné době je k dispozici pozemek o výměře 500 m2, který je certifikován pro ekologickou produkci.
Ostatní tvoří pařeniště, skleníky, manipulační plochy a budovy.
Stanice slouží především jako demonstrační, výuková a pokusná báze pro studijní program zahradnictví, a to především k vykonávání odborné praxe I. až II. ročníku, dále k praktické výuce studentů bakalářské i magisterské formy studia prezenčního zaměření.

Je místem pro terénní cvičení především z ovocnicích, školkařských a zelinářských disciplín pro všechny formy bakalářského i magisterského studia.
Souhrnný přehled o výzkumné činnosti (granty, záměr)


Výzkumná oblast spočívá v řešení pokračujícího fakultního výzkumného záměru MŠMT -MSM 6046070901 „Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, krajinné a přírodní zdroje“, který byl zahájen v roce 2005. Předpokládá se ještě širší výzkumné využití v oblasti zelinářství (nové technologie vybraných druhů zelenin, obsahové látky) a ovocnictví (nová výsadba světového sortimentu slivoní tolerantních nebo rezistentních k virové šarce).

Na ploše 0,1 ha byla na jaře 2005 založena demonstrační výsadba širšího sortimentu hrušní, převážně novějších odrůd ze Šlechtitelské stanice Těchobuzice (Sempra Litoměřice) ve tvaru štíhlé vřeteno. Sleduje se tu fenologie, potřeba řezu, růst a výnosy, převážně v rámci bakalářských nebo diplomových prací.
Na podzim 2005 byla uskutečněna na ploše 0,3 ha nová výsadba slivoní vybraného světového sortimentu z několika domácích a jedné zahraniční školky (Rakousko) v počtu 240 ks. Jde převážně o odrůdy švestek nebo pološvestek s vyšším stupněm tolerance nebo dokonce rezistencí k virové šarce. Doplňující sortiment byl vysazen na podzim 2007 až jaro 2008. Problém výskytu šarky švestek je řešen likvidací napadených stromů a důslednou chemickou ochranou před vektory (přenašeči této virové choroby).
V plánu je založení menšího sadu třešní na zakrslých podnožích pro vytvoření potřebného zázemí k výuce většího počtu studentů. Jako výzkumný projekt bude řešeno ověření pěstitelské technologie nového genotypu sloupcových odrůd jabloní původem z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích a Ústavu experimentální botaniky akademie věd v Praze, pracoviště Střížovice u Turnova. Potřebný výsadbový materiál bude dopěstován ve vlastní školce na podzim 2010 až 2011.
Dále je zde řešen grant Zvyšování odolnosti zeleniny k vodnímu stresu (NAZV08 – 81110).

Převaha přímé výuky (přednášky i cvičení) probíhá v Troji od školního roku 2009/10 z předmětů Ovocnictví obecné, Základy ovocnictví, Ovocnictví speciální, Zelinářství obecné, Základy zelinářství, Zelinářství speciální, Školkařství, Jedlé a léčivé houby a Vinařství (sklepní hospodářství).

Studenti zde na experimentálních plochách a v laboratoři řeší témata svých diplomových, bakalářských a doktorských prací. Probíhá zde i společný výzkum s dalšími univerzitami a výzkumnými pracovišti (MENDELU - Zahradnická fakulta v Lednici, VŠCHT v Praze, Výzkumný ústav potravinářský Praha aj.). Největší podíl pedagogických aktivit představuje zajišťování praxí studentů oborů ATZZ a ABZ (5 dnů v 1. nebo 2. ročníku), ABZU, ABZP (5 dnů v 1. ročníku).
Praxe probíhají převážně od března do října běžného roku. Náplň se mění podle sezóny. Jsou zaměřeny hlavně na ovocnictví, školkařství, zelinářství a květinářství. V ovocnářství jde např. o tyto práce: výsadba stromků, vyholování obrostu na kmíncích, řez ovocných stromů, probírka násady plodů, sklizeň a třídění ovoce (třešně, broskve, hrušky a švestky).
V zelinářství se jedná o výsevy, přepichování sadby, výsadby na pole, do skleníků a foliovníků, zálivka, vyštipování a vyvazování rajčat a okurek, jednocení výsevů kořenové zeleniny, sklizeň jednotlivých druhů zeleniny (mrkev, petržel, celer, ředkvičky salát, pekingské zelí, zelí, květák, kapusta, kedlubny, rajčata, okurky, papriky, tykve, cibule aj.).
Ve školkách je to školkování šípku, očkování růží, řez, zaštipování, dobývání hotových výpěstků, jejich úprava a třídění pro realizaci.

Každoročně obvykle v první polovině září probíhá Den otevřených dveří na pracovišti Demonstrační a výzkumné stanice v Troji – Podhoří. Více než 100 účastníků v roce 2010 svědčí o mimořádném zájmu o tuto akci. 
page foot